Növényzete

A Föld szilárd kérge, felszíne - az éghajlat, növény- és állatvilág, a talaj szoros összefüggésben vannak egymással: egységes láncot alkotnak a fejlődésben.

Növényzet

Megyénk eredeti növénytakarójából ma már igen kevés maradt meg, főleg a folyók árterei, a mély fekvésű mocsarak, szikesek mentén - tájunk nagy része szántóterület s csak egy-két százaléka erdő.
A földművelés teljesen kicseréli az eredeti növényzetet, míg az ártereken a legeltetés és kaszálás csak részben befolyásolja.

Növényföldrajzi tekintetben a következő öveket különböztetjük meg:

I. BERETTYÓ-KÖRÖS-TÁJON: Legfigyelemreméltóbbak az árterek, melyeket azonban a szabályozások ma már összeszorítottak. A Holt-Körösök medre őrzi még a hajdani növényvilág maradványait. Az iszap-lerakódásos vizek felett mindenütt hatalmas, sajátos, övezetes elhelyezkedésű hínárvilágot találunk. A holtágak közepén, a meder mélyének középvonala felett nyílt víztükör húzódik. Ennek két oldalán a nagyhínár sűrű, víz alatti szövedéke fejlődött ki; a part mentén, két oldalt a tündérózsa-hínár, vízi-sulyom vagy vízi-tündérfátyol társulása. Mindkettő vízen elterülő leveleivel a víz felületén zárt levéltakarót alkot; annyira, hogy a- vízimadarak futva közlekednek rajta. A sulymot hajdan halászták és étkezésre is használták. A holtág partján - a kis vízingadozás miatt - gyakran csupasz, növénytelen sávok vannak. Egyébként itt sás, laposabb parton nád, gyékény tenyészik. - Gyakran övezik a holt-Körös partokat füzes-nyáras fás ligetek, melyek azonban egyre pusztulnak. Az öreg nyár és fűz egyre ritkul: egyre kevesebb alkalmas palló- vagy teknő-anyagot szolgáltat, A fűzesek között gazdagon futja be az ártereket a hamvas szeder. - Az ártéri kaszálókon édesgyökérfarkasalma, orvosi csicsorka, kecskeruta, mélyebb helyeken, mocsárréten tarackbúza ver tanyát; a magas ártér szikes teraszán legelők, különféle gyomokkal. Kelet felé, a magas ártéren itt-ott maradványerdők: ritka fajok menedékei. (Tölgy-kőris-szil ligeterdők.)
II. BÉKÉS-CSANIÁDI LÖSZHÁTON: úgyszólván mindenütt szántóművelés folyik. ,Az eredeti növénytakaró teljesen hiányzik; erdő nincs területén. A szántók a homokvonulatokat és keskeny agyagereket egyaránt elfoglalják s a táj eredeti növényei - csupán a gyomnövényekben lelhetők fel. - A rizsvetések az addig alig használható folyóközeli, könnyen öntözhető laposokat vagy alacsonyabb szikes fennsíkokat foglalják el. - A legnagyobb szikesedést mutató szikpadkák és szikfoltok ma is érintetlenek még: kaszálók, legelők, sókedvelő ("halofil") növények vannak rajtuk. Ilyen a külföldön is keresett orvosi székfű, sziki mézpázsit, sziki árpa, sziki gyomnövényzet, sziki bajuszpázsit, vastag bajuszfű, herefajok, mérges farkasfűtej, sziki saláta, sziki őszirozs; különféle piros, narancs, lila, sárga, barna, szürke, ezüstzöld, haragoszöld sótűrő növények stb.
III. MAROSVIDÉK tájunkhoz tartozó szegélye a löszháthoz hasonló.

Vissza Gyopároshoz | Lap eleje