Bevezetés

Tőkés réce a parti köveken - 1989
 
A nyári üdülés és a hétvégi kirándulások tekintetében a Gyopárosi tó újabban mind, jelentékenyebb szerepet kezd játszani.
Az Alföld turisztikailag még nincs feltárva teljes mértékben. E szép tó, még teljesen kiaknázatlan turisztikai kincse az országnak. Gazdag változatosságú tájképi szépségei, természeti ritkaságai sorakoznak egymásután. A tótól kiinduló kirándulási lehetőségek további kikapcsolódást biztosítanak.
Itt említem meg, hogy a tó környékéhez egész, sora fűződik a történelmi és irodalmi emlékeknek. Ez az egész környék csupa történelem, csupa irodalomtörténet.
A tó felszínének körülbelül egynegyed részét borítja nád. A több nádas részint partok mentén keskeny csíkokban, részint a tó egész területén elszórtan fejlődött ki a zátonyokon és sekélyebb helyeken. A nád a tavon, általában visszafejlődésben van, területileg lassan-lassan csökken, minőségben pedig rohamosan rosszabbodik. Jó nád csak az összefüggő kompakt nádas területen van, azokon a helyeken, ahol a vizeknek mozgása van és friss víz folyik a tóba. A tó többi részén a nád minősége többé kevésbé gyenge, sőt sok, helyen kitermelni sem érdemes. A nád visszafejlődésének természetes következménye a vízi szárnyasok fogyása.
A számtalan nádsziget és nádcsík nagy akadálya a tó természetes hullámmozgásának. Természetes következménye ennek a nádas partok mentén a nádszigetek körül lerakódott évszázados iszap. A hullámzás irányában közbeékelt nádszigetetek megakadá1yozzák a hullámok öntisztító munkáját, s a tó öntisztuló működését. A tó fürdésre alkalmas voltát hátrányosan befolyásolja A nádasok jelenlegi területi eloszlása tehát két nagyon nagy hátrányt okoz a Gyopárosi tavon. Egyrészt előmozdítja a tó eliszaposodását, másrészt megakadályozza a hullámok víztisztító munkáját, a tó öntisztító működését. Végül a nagy víztükör áttekintését is lehetetlenné teszi a sok nádsziget,
A sok náderdő a víz szintjét is károsan befolyásolja, mert a tó vízéből minden nádszál, mintegy négy liter vizet párologtat, használ el évente.
Nádaratás Mindezek az okok arra a meggondolásra mutatnak, hogy a tóban elterülő, kompakt összefüggő nádast kivéve a nádasok nagy részét úgy a partok mentén, mint azokon a helyeken, ahol a víz mozgását és a forgalmat akadályozzák, vagy kitermelésre sem alkalmasak, a tó belső részében ki kell irtani. Ez a munka párhuzamosan folytatandó az iszapkotrási munkálatokkal.
A nádirtási munka. feltétlenül együtt jár a tó medrének mélyítési munkájával. E két művelet igen tekintélyes feltöltő anyagot fog szolgáltatni, amelyet a tóparti területek feltöltésére lehet felhasználni.
Az iszapkotrás a feltöltő anyagon kívül nagy mennyiségű gyógyiszapot is eredményez, amelyet egyes gyógyfürdőkben ma is felhasználnak, s amelyet szárított alakban forgalomba lehet hozni (vizsgálatot igényel). Az általános fásítás megindítása a Gyopárosi tónak és partjainak vitális érdeke. A fásítás nemcsak a táj és szépségének emelésére alkalmas, hanem nagyszabásúan megvalósítva mérséklően fog hatni a tóvidék szélsőséges klímájára is. Ezen kívül mellőzhetetlen még azért is, mert a kielégítő nyári üdülés árnyék nélkül elképzelhetetlen. A fásítás tehát a legsürgősebben megvalósítandó feladatok egyike a tó körül.
Déli-tó és Középső-tó áteresze 2000 tavaszán A Gyopárosi tavat a természet pazar kézzel ajándékozta meg a legnagyobb természeti kíncsekkel.
Az elragadó táj szépsége, a víz nagyszerű összetétele és gyógyító tulajdonsága, a fürdőzésre alkalmas kitűnő meder, a finom föveny, a hosszú nyári meleg klíma, a vízi sportok számára alkalmas vízfelület, a még jóformán felfedezetlen turisztikai háttér, a horgászati lehetőségei a tóhoz kapcsolódó történelmi és irodalmi hagyományok s a megyeszékhely közelsége biztosítja kedvező földrajzi helyzet, stb. A tópartot az utóbbi években kezdték rendezni, egyébként szabályozatlan, a tómeder tisztítatlan.
Nincsenek nagy befogadókégességű modern szállodák. Egy-két kivételtől eltekintve nincsenek modern penziók, nincs partvédelem, nincsenek rendezett parkok, sétányok. Az utóbbi években ezen a téren pozitív változás tapasztalható.
A külföldiek közül a Gyopárosi tóra egyelőre csak kis számban érkeznek.
Ezzel szemben igen nagy szerepet lehet és kell adni a Gyopárosi tónak a hazai belső idegenforgalomban már a jelenlegi adottságok mellett is. A Gyopárosi tónál a rengeteg helyi fürdőzőn kívül az ország minden részéről voltak és vannak igen szép számmal nyári üdülők. Ezenkívül erősen folyik a letelepülési mozgalom is, Egyik. évről a másikra üdülők százai nőnek ki a földből a tó partján és ezek az épületek nem csak tulajdonosaiknak, hanem másoknak is nyújtanak szállási lehetőséget, ezek a megszállási lehetőségek mindig szaporodnak, és mindig modernebbek lesznek.
Ehhez járulnak a hétvégi kirándulásokat szervező sokezres tömegek, amelyeknek e célra a városhoz ilyen közeleső s kedvezőbb objektumuk alig akad.

A tó szerege az idegenforgalmi munkában:
  1. Külföldi vadászok és horgászok idevonzása;
  2. A környező országok turistáinak megnyerése, gyermeküdültetéssel egybekötve;
  3. A hazai melegvizes fürdőzést kedvelő fürdőzőink idecsalogatása;
  4. Különböző betegségek utókezelésére orvosi ajánlással;
  5. Nagyobb vállalatoknak üdülőépítési lehetőség;
  6. Bizonyos vízi sportok részére központ létesítése (úszó és vízipóló iskola)
  7. A park és környező puszta turisztikai kiaknáz

Vissza Gyopároshoz Lap eleje