MEZEI VERÉB

Passer montanus
gyűrűs veréb, kuti veréb
Mezei veréb
 

Leírása

A házi verébnél kisebb, karcsúbb; a hím és a tojó egészben egyforma színezetű, feje teteje végig egyszínű, gesztenyebarna; fületáján és a torkon fekete folt, egyébként színezetben és tartásban tökéletes veréb. Fészekalja 5-6, ritkán 7 tojás, mely világos alapon szeplős.

Életmódja

A mezei veréb életmódja abban különbözik a házi verébétől, hogy mezőn és az előhegységben ott tanyázik, ahol mező-erdő-csalit váltakozva fordul elő. Bejön a kertekbe is és settenkedő magaviseletet tanúsít. Ahol régi fákon odvak vannak, ott bizonyosan megtalálható. Máskülönben merész fészkelő, beleépíti fészkét a sasok nagy fészkeinek oldalába, úgy a gólyáéba is. Egészben véve odúfészkelő, és sokkal inkább rovarevő, mint alaktársa, a házi veréb.
De éppen fészkelési módjánál fogva a mesterséges fészekodvaknak legnagyobb veszedelme, amely ellen sem a bebúvó szűkítésével, sem az alacsonyra való akasztással sem védekezhetünk: a cinegéket biztosan kimarja és elfoglalja az odút. Nem marad más hátra, mint a sörétezés, mert különben cinegék helyett mezei verebet tenyésztünk, annyival is inkább, mert ha nem is oly tömeges, mint a házi veréb, de mégis nagy a száma.
Ott, ahol a lövöldözés veszedelemmel járhat, mint háztájon, kertekben, nem marad más hátra, mint a kotolás idejét bevárni és ekkor az odút megnyitni, a fészket tojásostúl kihányni, szóval a nemesebb cél érdekében bizony kegyetlenkedni is.
(Herman Ottó: A madarak hasznáról és káráról.)


Vissza az állatvilághoz | Lap eleje